60’ların başında Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ağ çalışmalarından birisi olan ARPANET (Gelişmiş Araştırma Projeleri Dairesi Ağı), İnternet Protokolü’nü (IP) kullanan dünyanın ilk paket transfer ağıdır. ARPANET üzerinden ilk mesaj, Los Angeles UCLA’daki (Kaliforniya Üniversitesi) Profesör Leonard Kleinrock’un laboratuvarından, Stanford Research Institute(ISR)’de bulunan bir bilgisayara gönderildi. Bu ağ üzerinde ilk olarak 4 ayrı üniversitedeki ana bilgisayarlarla bağlantı halindeydi. Bu üniversiteler: University of California at Los Angeles (UCLA), University of Utah, Stanford Research Institute (SRI) ve University of California at Santa Barbara (UCSB) olarak Şekil 1 de gördüğümüz haritanın 1969 yılına ait bölümünde görülmektedir.

Şekil 1 ARPANET tarihsel gelişimi
( http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/ets130/ht13/Lect_7.pdf,18)

ARPA-NET, adeta çağı değiştiren en büyük kütüphanesidir. Bu kütüphanede bilgiler bir ağ üzerinden iletilirlerdi. Fakat bu bilgiler değiş tokuş edilirken herkesin ortak bir dilden konuşması gerekiyordu. Bu soruna bir çare arayan uzmanlar, 1986‘da, Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili (Standart Generalized Markup Language, SGML) adıyla bir protokol dili ortaya çıkardılar. Daha sonra ise günümüzde hala geliştirilen HTML protokolü üzeri bir standart oldu.

HTML için dil derken bir ayrıma dikkat etmek gerekir. HTML bir dildir ancak bu dil bilgisayara komut veren değil, sadece bilgiyi görüntüleyecek olan bilgisayar programına yazıyı kalın yap, altı çizgili yazı, tablo kullanımı ve resim göster gibi komutlar veren bir dildir. Apple ve IBM gibi üreticiler, geçişlerdeki basitlik ve kolaylığı fark ederek yardım metinlerinin oluşturulmasında kullandı. HTML ifadesindeki Hypertext terimi, ilk olarak 1950 yılında bir bilgisayar uzmanı olan Ted Nelson tarafından “hot”  bir metinden diğerine geçmeyi kastederek kullanmıştır. Apple bunu metin veya simgeye tıkladığınızda bir başka yere yönlendirerek animasyon izlenimi vermişlerdi.

1981 yılında Computer Science Network (CSNET)’in National Science Foundation (NSF) tarafından fonlanmasıyla ARPANET’e erişim genişletildi. 1982’de TCP/IP, ARPANET’teki standart ağ protokolü olarak tanıtıldı. 1980’lerin başında NSF tarafından çeşitli üniversitelerde bilgisayar merkezlerinin kurulması desteklendi ve 1986 yılında NSFNET projesi ile bu merkezler birbirine bağlandı. Ticari internet servis sağlayıcıları bu sürecin ardından 80’lerin sonlarında ortaya çıkmaya başladılar.

Asıl aşama ise 1989 yılında yaşandı. CERN uzmanlarından Tim Berners-Lee, laboratuvar yönetimini ortak bir yazı biçimlendirme sistemine ikna edebilmek için, “Enformasyon Yönetimi: Bir Öneri” başlıklı bir rapor hazırlayarak bilgisayar şebekeleri arasında bilgi alışverişi için Hypertext’in ortak bir dil olmasını önerdi. Bu şekilde CERN’de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan internetin başlıca temelini oluşturmuştur.

Şekil 2 İnternetin Tarihçesi, http://web.karabuk.edu.tr/ismail.karas//ASP/Sunumlar/Sunum-1.pdf

HTTP protokolü, 1990 yılında kurulan World Wide Web Konsorsiyumu‘nun (W3C) tarafından resmi bir standart olarak kabul edildi. Bu yüzden 1990 bugünkü Internet‘in de doğum tarihi olarak kabul edilebilir. W3C sürekli olarak HTTP ve HTML içinde bulunan eksiklikler için ortak standartlar belirlemekte ve bunları duyurmaktadır.