HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan bir dilidir. Hareketli metin demek bir metnin bir yerden başka bir yere kayarak oluşturduğu hareket değildir. Metnin kendisine verilen bir bağlantı ile bir yerden başka bir yere hareket etmek anlamında düşünülmüştür. Genel olarak bu dil kullanılarak oluşturulan dosyalar “.html” uzantısı ile internet alanında veya bilgisayarınızda bulunabilir. Bir PDF dosyasını açmak için nasıl ki bir PDF okuyucu (Acrobat, Foxit) gerekliyse HTML dosyalarını açmak içinde bir tarayıcıya (browser) ihtiyacımız bulunmaktadır. Bir adres ile çağırdığınız HTML dosyası (Web sitesi) aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. Artık HTML’in ne işe yaradığını biliyoruz. Ama HTML kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için birden çok bilinmeyen tanımın daha anlamlı hale gelmesi gerekmektedir. Zaman içinde gelişen bu kavramların HTML gereksiniminin ve oluşumunun nasıl etkilediğini ve nasıl günümüz İnternet’ine dönüştüğünü daha sonraki makalelerimizde ele alacağız.